Velkommen til montessoripedagogikken!

Informasjonsheftet "Velkommen til montessoripedagogikken!" tar for seg de grunnleggende prinsippene i montessoripedagogikken og redegjør for hvordan disse fungerer i praksis – i barnehage og på grunnskolen. Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i at barn vil lære og at de må få gjøre det i sitt eget tempo. I et nøye forberedt miljø og ved hjelp av grundig utprøvde hjelpemidler utformer læreren sitt arbeid etter barnas individuelle forutsetninger. Dette heftet henvender seg så vel til kommende som virksomme pedagoger samt til interesserte foreldre.

Både dette heftet og våre andre titler kan bestilles i vår nettbutikk

 

En liten bok om mindfulness

En liten bok om mindfulness

Mindfulness og montessorifilosofien har mye til felles: De sansebaserte læringsopplevelsene, fokuset på oppmerksomt nærvær og øvelser for å utvikle konsentrasjon og større indre trygghet. Montessoriøvelser som ”stilleleken” og ”gå på linjen” er gode eksempler på øvelser som er helt i tråd med mindfulness: Å gi både kroppen og sinnet fokus og ro.

Angeline Lillard, som har skrevet flere bøker om montessoripedagogikk, oppsummerer mindfulness slik: “Mindfulness is a quality of focused attention on the present moment coupled with a non-judgmental stance. Mindfulness has been associated with well-being and happiness in adults, and there are many aspects of the Montessori curriculum that go hand-in-hand with this concept, and in turn produce positive outcomes for students.” (Lillard, 2011). 

I denne lille boken viser Patrizia Collard hvordan man ved hjelp av øvelser som kun tar fem eller ti minutter kan oppnå mer ro og tilstedeværelse. Boken anbefales til foreldre – men også til alle som arbeider med barn i barnehage og skole.

Bestill boken i vår nettbutikk

Nienhuis montessorimateriell

Montessoriforlaget har vært leverandør til det norske montessorimiljøet i mange år. Vårt fokus er høy kvalitet og personlig service. Nederlandske Nienhuis er vår hovedleverandør av montessorimateriell. Vi er også leverandør for det italienske merket Gonzagarredi som har både montessorimateriell og møbler til barnehager og skoler.