Orientering til Montessoriforlagets kunder

 

Montessoriforlaget har i mange år vært distributør av montessorimateriell fra Nienhuis/Heutink til det norske montessorimiljøet. Vi har også utgitt bøker om montessoripedagogikk på norsk og utviklet informasjonsmateriell og temahefter, samt produsert esker som montessoriskolene og montessoribarnehagene benytter til å oppbevare materiell.

Nå har dessverre Montessoriforlaget avviklet sin nettbutikk, med virkning fra 1. november 2019.

Årsaken er ene og alene at forbundet Montessori Norge (tidligere Norsk Montessoriforbund), under ledelse av styreleder Ingrid Stange, har inngått avtale med Nienhuis/Heutink om å bli distributør av det samme materiellet. Dette kom overraskende, spesielt siden verken forbundets landsmøte eller handlingsplan sier noe om salg av montessorimateriell. Ingrid Stange har brukt forbundets ressurser til å finansiere et nytt firma, Montessori Norge AS, som skal selge materiell.

Det er ikke markedsmessig plass til to distributører av Nienhuis montessorimateriell i Norge, og vi velger derfor å avvikle.

Vi takker alle våre kunder for det gode samarbeidet gjennom mange år. Det har vært en stor glede å få jobbe med det norske montessorimiljøet. Fortsett det gode og viktige arbeidet dere gjør ute i barnehagene og skolene hver eneste dag.


Spørsmål og henvendelser til Montessoriforlaget kan sendes på e-post til post@montessoriforlaget.no